Brf Harsprånget

Föreningen

Styrelsen

Stadgar   BRF HARSPRÅNGET. Organisationsnr. 769623-1773

Kostnadskalkyl

Ekonomisk plan

Föreningsstämma

Årsredovisning

För mäklare och dig som flyttar hit

Vad roligt att du är intresserad av vår förening! Här är några saker du kanske vill veta.

Om föreningen

Vi har 77 lägenheter, från tvåor om 42 kvm till femmor om 100 kvm. Huset är byggt i 12 våningar med sex lägenheter på varje, samt vind och källare.

Marken närmast huset är friköpt och alltså föreningens. Marken, gångvägarna och parkeringsdäcket förvaltas gemensamt av de snart fem husen som byggts bakom Vattenfall.

Vårt räkenskapsår löper från 1/1 till 31/12.

Praktisk information

Huset har två hissar, en mindre som går från våning 0 till 12 och en stor som går från våning -1 till 13.

Till varje lägenhet hör ett förråd på vind eller i källare. I källaren finns även cykel- och barnvagnsförråd. Förrådsvåningarna (-1 och 13) är låsta och nås endast med speciell nyckel.

I varje lägenhet finns tvättmaskin och torktumlare, det finns därför ingen gemensam tvättstuga.

I månadsavgiften ingår fjärrvärme och kallvatten. Varmvatten betalas efter förbrukning och kostar för närvarande 44 kronor per kubikmeter. Föreningen har även ett gruppavtal med Telia om Telia TriplePlay, som redovisas separat på avin för månadsavgiften. Även om medlem väljer annan leverantör betalar hen för TriplePlay under avtalstiden.

Föreningen har parkeringsplatser på och under ett parkeringsdäck samt utanför porten (dessa sista är främst reserverade för människor med handikappstillstånd eller särskilda behov). Det är för närvarande kö till platserna under däck.

Att köpa och bo hos oss

Brf Vattenfallet accepterar delat ägande, med rimlig fördelning av ansvaret (så jämn som möjligt, dock minst 10% för den boende). Alla parter har dock 100% ansvar gentemot föreningen och de regler som finns. Om en bostadsrätt säljs till delat ansvar kommer styrelsen att kontakta köparna för att klargöra ansvarsfrågan innan vi godkänner medlemskap i föreningen.

Styrelsen låter göra en kreditupplysning på den som vill bli medlem i föreningen innan medlemskap godkännes. Detta är en rutin för att säkerställa balansen i föreningens ekonomi.

Eftersom Harsprånget är en bostadsrättsförening har medlemmen ett stort ansvar att ta hand om både sin egen lägenhet och våra gemensamma utrymmen. Föreningens stadgar och trivselregler finns i vårt Dokumentarkiv.

Att sälja hos oss

Du som mäklare är alltid välkommen att kontakta styrelsen för information. Vi har gärna personlig kontakt med dig som arbetar i vår förening.

Du är även välkommen att dela ut information via medlemmarnas postboxar och anslagstavlan bredvid hissen. I samband med visning accepterar vi lappar i hiss och på porten. Kom dock ihåg att städa undan efter dig! Information på ej godkända platser kommer att tas ner. Det är trevligare för våra medlemmar och ger ett bättre intryck av dig som mäklare om du följer våra regler.

OBS! Köpekontrakt och ansökan om medlemskap skickas till JM:

Brf Vattenfallet, c/o JM AB, Gustav III:s boulevard 64, 169 82 Stockholm

Har du frågor, kontakta gärna oss: styrelsen@brfharspranget.se

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)