Brf Harsprånget

Hushållssopor / Miljöstation

 

Vid Råcksta Gårdsväg finns det 4 sopbehållare varav 2 behållare för hushållssopor, 1 behållare för tidningar och 1 behållare för färgat/ofärgat glas.

Parkera inga bilar framför dessa 4 sopbehållare då detta hindrar framkomligheten för sopbilarna och därmed deras möjlighet att tömma dem.

Om sopbehållarna är fulla, meddela då styrelsen och lämna inte några sopor eller skräp vid sidorna av behållarna då detta drar till sig fåglar, råttor och andra skadedjur.

Det finns även källsortering vid Råcksta T-bana.

 

Återvinningscentraler:

 

Grovavfall, elavfall och farliga avfall lämnas in på Återvinningscentralen.

ÅVC Bromma

Linta Gårsväg 16

168 74 Bromma

 

ÅVC Lövsta

Lövstavägen 501

165 72 Hässelby

 

Mer information och öppettider för återvinningscentralerna finner ni på Stockholm Stads hemsida.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)