Brf Harsprånget

Parkering

Totalt har Brf Harsprånget 52 parkeringsplatser varav 3 av parkeringsplatserna är handikapplatser. P-platser går att hyra till en månadshyra av 500 kronor. Betalnings avi för parkeringsplats avgiften skickas ut av SBC.

Parkeringsansvarig för Brf Harsprångets parkeringsplatser är Lennart Gutell.

När alla p-platser är uppbokade så kan man sätta upp sig på kölistan genom att kontakta Lennart enligt nedan.

Email: parkering@brfharspranget.se eller skriv ett meddelande via funktionen Kontakta.

 

Under tiden som Brf Tännforsen byggs är det möjligt att hyra någon utav deras p-platser. Dessa platser kan hyras på korttidskontrakt och göras av den enskilda medlemmen genom att kontakta Mobil Park, som är det ansvariga parkeringsbolaget för dessa p-platser.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)